Aktualizační servis pro uživatele publikací
Registrujte se k odběru bezplatného aktualizačního servisu

Aktualizační servis k publikacím řady Občanský zákoník / Zákon o obchodních korporacích, vychází ve formátu pdf nepravidelně dle potřeby (změny v legislativě, důležitá judikatura, výkladová stanoviska), je zdarma, nezavazuje příjemce k odběru žádných produktů nebo služeb a z jeho odběru se lze kdykoliv odhlásit.