Občanský zákoník 2019
Servis pro uživatele tištěných a elektronických publikací

Smyslem rekodifikace soukromého práva bylo upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Zdrojem mu byl hlavně vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa z roku 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli událostem následujícím po Mnichovské dohodě. Pro text nového občanského zákoníku se jeho autoři inspirovali v návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937 a v současných úpravách občanského práva např. v Německu, Rakousku, Švýcarsku a v dalších evropských zemích a v myšlence rozchodu "s myšlenkovým světem socialistického práva".

Nový text obsahuje přes tři tisíce paragrafů a přebírá do sebe řadu pravidel a ustanovení upravených dosud v jiných zákonech (a tyto ruší). Celkem se jedná o stovku zákonů, například obchodní zákoník (částečně také přesunutý do zákona o obchodních koropracích), zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů, zákon o sdružování občanů. Nový občanský zákoník také upravuje a upřesňuje otázky a problémy, které dřívější soukromé právo neřešilo.

Kodex má pět částí: Obecnou část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Dále je rozdělen na hlavy, díly a oddíly. Pro lepší přehlednost většinou každý paragraf obsahuje nejvýš dva odstavce a jeden odstavec většinou maximálně dvě věty.

Občanský zákoník zavádí množství nových pojmů a bylo třeba například kvůli němu přepracovat kompletně celou daňovou legislativu.

Za dobu účinnosti byl občanský zákoník již čtyřikrát novelizován.

Občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích

Objednat platné znění

Zjistit další informace nebo objednat.


Publikace zdarma ke stažení (cizojazyčná znění, novely)

Cizojazyčná znění občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, novely

Prozkoumat podrobněji a stáhnout.
 

Aktualizační servis k publikacím

Informace a registrace

Prozkoumat podrobněji a registrovat.
 


Kontakt

newsletter@newsletter.cz

+420 739 866 871

E-shop

Daňová a právnická literatura

Danove-Zakony.cz

Pravidla ochrany soukromí

Dodržujeme nařízení GDPR

Více zjistíte zde